Класи ІПК (інтенсивної педагогічної корекції)

У сучасному світі значно зросла кількість дітей із порушеннями нормального розвитку: якщо в середині XX століття 60-70% новонароджених були практично здоровими, то сьогодні близько 40-50% дітей мають певну схильність до змін у розвитку. Це діти, які через різні причини потребують посиленої уваги педагогів, діти, яких природа позбавила можливості на достатньому рівні сприймати світ і почуватися належними до нього в наслідок хвороби, вади чи патологічного стану. Це діти з особливими потребами.

 • Описание: http://geum.ru/next/images/2221-nomer-m48ce582d.jpg інтенсивної педагогічної корекції (ІПК) - це форма диференціації освіти, що дозволяє вирішувати завдання своєчасної активної допомоги дітям з затримкою психічного розвитку. Це діти, які мають значні труднощами в навчанні та адаптації до школи. Основною метою програми класу ІПК є збереження психічного й фізичного здоров'я, соціалізація, моральне становлення особистості дітей з особливими потребами.

У дітей з особливими потребами дуже часто спостерігають  різнобічні порушення психічної діяльності: пам’яті, уваги, мислення, мовлення, моторики, емоційної сфери. Однак після спеціальних вправ і занять з логопедом, практичним психологом та вчителем, ці діти можуть досягти непоганих результатів.

Основні істини з роками не змінюються. Усе, чого навчають в школі застосовують упродовж усього життя, особливо це стосується дітей з особливими потребами. Сьогодні ми створили такі умови в класах ІПК (1-В та 3-В) , де б діти із ЗПР не були ізольовані від реального життя. Тому педагоги орієнтовані на розвиток наступних компетенцій:

  • Розвивати в дітей з особливими потребами свідому орієнтацію на життєві цінності;
  • Формувати в них здатність до самоосвіти, самовиховання, самооцінки;
  • Розвивати у школярів свідоме ставлення до головних проблем життя;
  • Сприяти виробленню умінь бачити перспективу свого стилю життя.

 

Організація навчально-виховного процесу в класах інтенсивної педагогічної корекції передбачає розв'язання ряду завдань:

 • розвиток емоційної регуляції поведінки дітей;
 • попередження й зниження тривожності та страхів;
 • підвищення впевненості в собі;
 • розвиток цікавості та формування інтересу до різних видів діяльності;
 • активація пізнавальної діяльності учнів;
 • підвищення рівня їх розумового розвитку;
 • нормалізація навчальної діяльності;
 • корекція недоліків емоційно-особистісного й соціального розвитку;
 • соціально-трудова адаптація.

 

Наші педагоги пам’ятають, що у дитині необхідно бачити не просто учня, а Людину з її проблемами та болем. Потрібно уникати повчань (від них дитина просто втече), розуміти й приймати її такою, якою вона є. Тільки відчувши позитивне ставлення до себе, учень готов буде прийняти допомогу вчителя. Відомо, що агресивність проблемних дітей — це форма захисту. Якщо учень почувається впевнено в класі, школі, захисні інстинкти перестають спрацьовувати. Тож важливо, щоб у вчителеві він постійно відчув надійну, доброзичливу підтримку. Отже мудрі люди казали, що дитина – це душа тимчасово віддана нам на збереження. А педагогічний колектив ЗЗОШ № 92 до давнього заповіту про збереження дитини додає ще й особисте прагнення плекати довірені нам дитячі души.