ПЛАН РОБОТИ ШМО ВЧИТЕЛІВ

на 2016/2017н.р.

Основні напрями роботи , організація роботи ШМО

Основні напрямки роботи

Зміст і форми роботи

Термін

проведення

Відповідальні

І. ОРГАНІЗАЦІЯ

РОБОТИ

ЗАСІДАНЬ ШМО

І ЗАСІДАННЯ

Засідання – практикум

«Організаційне забезпечення навчально-виховного

процесу на  навчальний рік»

 1. Підсумки методичної роботи вчителів за 2015/2016н.р: аналіз проведеної роботи, стан виконання навчальних програм, рівень і якість навчальних досягнень учнів.
 2. Завдання ШМО на 2016/2017н.р., основні напрямки роботи.
 3. Вивчення й реалізація основних нормативних і директивних документів про освіту з метою якісного впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (5-8 класи) та організації НВП у 5-11-х класах:
 4. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2016/2017н.р. для:

Лист  від 21.09.2015 №2/2-14-1907-15 "Методичні рекомендації щодо заповнення  Класного журналу  для 1-4 класів  загальноосвітніх навчальних закладів"

Лист МОН Україна від 06.09.2016 № 1/9-464 «Щодо надання деяких роз’яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі»

Наказ МОН України від 5.09.2016 р. №1072 «Про проведення ІІІ всеукраїнського (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»

Інструктивно-методичний лист щодо викладання навчальних предметів у 2016-2017 н.р.» (лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437)

Лист Міністерства № 1/9-592 від 30.08.2013. Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її

Лист МОН Україна від 06.09.2016 № 1/9-464 «Щодо надання деяких роз’яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі»

Ознайомлення з навчальними програмами, підручниками для учнів 8-х класів. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в 2016/2017н.р. (інваріантна, варіативна складова РНП).

Інструкції з ведення класного журналу учнів 5 – 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 03.06.2008 № 496);  для 1 – 4-х класів (наказ МОН України від 08.04.2015№412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»).

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти для 8 – 11-х класів (Наказ МОНмолодьспорту  від 13.04.2011 № 329). Наказ МОН від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» для 5 – 7-х класів;

Наказ МОН від 16.06.2015 №641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»;

Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку     Лист МОН № 1/9-385 від 20.07.2016 року

Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів  Лист МОН № 1/9-296 від 09.06.2016 року

 • Робота з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (детальне опрацювання)
 1. Розгляд та затвердження календарно-тематичного планування
 2. Організація та проведення стартових діагностичних робіт.
 3. Організація адаптаційного процесу в  5,10-х класах. Наступність між початковою та середньою, середньою та старшою ланками навчання.
 4. Організація групових, індивідуальних занять з учнями групи «резерву», початкового рівня навченості; складання графіку  проведення додаткових занять.
 5. Планування роботи з самоосвіти вчителів, коригування графіку проходження курсової перепідготовки, чергової атестації (методичний супровід)
 6. Дайджест нової психолого-педагогічної й методичної літератури, фахової преси та інтернет – видань.

 

ІІ ЗАСІДАННЯ

Семінар «Роль контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності учнів у підвищенні її результативності та розвитку їхньої творчої активності»

 1. Роль любові і поваги до дитини в органічному поєднанні з вимогливістю до неї у процесі контролю та оцінювання знань. Доброзичливість і психолого-педагогічний такт у процесі контролю навчальної діяльності учнів.
 2. Дотримання принципу об’єктивності оцінювання. Здійснення індивідуального підходу до школярів у процесі контролю і стимулювання навчальної діяльності учнів.
 3. Роль та значення почуття відповідальності за виставлену оцінку. Причини формалізму в здійсненні контролю за навчальною діяльністю учнів.
 4. Оцінювання вчителя. Від чого залежить його дієвість. Оцінювання як мотив у навчанні.
 5. Власна скарбничка.
 6. Складання плану корекційно-компенсуючої роботи за підсумками стартового моніторингу.
 7. Розроблення і затвердження завдань до І туру Всеукраїнських предметних олімпіад з історичних дисциплін.
 8. Коригування банку обдарованих і здібних дітей; складання плану роботи з ними.  Підготовка учнів до участі у І та ІІ турах Всеукраїнських предметних олімпіад, різноманітних предметних і творчих конкурсах.
 9. Консультація (за потребою) «Організація науково-дослідницької роботи вчителів та учнів, її вплив на якість навчально-виховного процесу школи».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ ЗАСІДАННЯ

 

Дискусія «Майстерність вчителя запорука успіху учнів».

 

 1. Роздуми про майстерність вчителя.
 2. Рівні і структура педагогічної майстерності.
 3. Психологічна характеристика педагогічної майстерності і стилів педагогічної діяльності.
 4. Роль особистості вчителя у забезпеченні результативності навчально-виховного процесу..
 5. Сучасний урок: основні вимоги щодо підготовки та проведення.

Методичний семінар із теми «Найбільш типові помилки в роботі вчителів і шляхи їх подолання»

1.      Типові помилки, що трапляються в діяльності вчителя.

2.      Способи неправильної етико – педагогічної поведінки вчителя.

3.      Власна лабораторія досвіду.

 1. Аналіз методичної роботи за І семестр 2016/2017 н.р.
 2. Аналіз відвіданих уроків і заходів, обмін досвідом.
 3. Результати участі учнів у І та ІІ турах Всеукраїнських предметних олімпіад,  предметних і творчих конкурсах (обговорення довідки).
 4. Моніторинг навчальних досягнень учнів за І семестр 2016/2017н.р. Складання плану корекційно-компенсуючих заходів щодо закріплення позитивних тенденцій розвитку освіти та визначення негативних.
 5. Методична консультація «Подолання початкового рівня навченості учнів».
 6. Підготовка проведення Мега-тижня. Розробка плану заходів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV ЗАСІДАННЯ

Діскусія - практикум   «Самоосвіта вчителя – самоціль чи необхідність, міф чи реальність?»

 

1. Самоосвіта вчителя – самоціль чи необхідність.

2. Інтерактивні технології  - шлях до формування творчої особистості учня (практика).

3. Успішна людина, хто вона? (психологія)

4. Власна лабораторія «Самоосвіта – це…»

4. Успіхи та проблеми при впровадженні нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (обговорення). 

5. Оптимальне використання можливостей навчального кабінету історії. Робота над поповненням НМК для учнів 5-6, 10-11-х  класів; створення НМК для учнів 8-х класів.

6. Підготовка до друку авторських  матеріалів у фахових журналах та Інтернет-виданнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ЗАСІДАННЯ

 

 1. Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2016/2017 н.р., порівняльний аналіз за рік.
 2. Творчі звіти вчителів за навчальний рік; результативність школярів та вчителів у шкільних, районних олімпіадах, педагогічних виставках, конкурсах.
 3. Підведення підсумків роботи ШМО за 2016/2017 навчальний рік.
 4. Складання плану роботи, визначення пріоритетних напрямків роботи ШМО на 2017/2018 навчальний рік.
 5.  «Педагогічна скарбничка»: творчий звіт членів ШМО з самоосвіти, самоаналіз роботи.
 6. Лабораторія досвіду «Підготовка школярів до складання ДПА, ЗНО»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

2016

(Січень 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники ШМО

 

 

 

Вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ШМО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ШМО

 

Вчителі

 

 

 

 

 

 

Керівник ШМО

 

 

 

 

 

Вчителі

 

 

 

 

Керівник ШМО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі

 

 

Вчителі

Керівник ШМО

 

 

Вчителі

 

Керівник ШМО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ШМО

 

 

Вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ

ПРОФЕСІЙНОЇ

МАЙСТЕРНОСТІ

ВЧИТЕЛІВ ШМО

 • Діагностика професійних запитів вчителів (співбесіда, анкетування).
 • Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду, нових технологій, інноваційних методів і прийомів:

- членам ШМО, які мають власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально-виховної роботи, виступити на засіданні ШМО з інформацією про свій досвід. Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, взємовідвідування уроків. Підготувати оформлені матеріали з досвіду роботи для участі у педагогічних виставках (обласній, міській).

 • На засіданнях ШМО систематичне ознайомлення з новинками фахової літератури, педагогічної преси.
 • Впровадження  в роботу нових педагогічних (освітніх) і комп’ютерних технологій.
 • Проведення «методичного мосту» (обмін досвідом роботи) з методичним об'єднанням вчителів початкових класів (ІІ засідання).
 • Апробація навчально-методичного комплексу для 8-х класів.
 • Участь у роботі РМЦ, районних семінарів-практикумів, методичної ради школи; у проведенні педагогічних рад, конференцій, педчитань, аукціонів педагогічних ідей.
 • Робота наставника та молодого (малодосвідченого) педагога (за графіком роботи Школи молодого вчителя).
 • Робота кожного вчителя над виробленням особистого творчого почерку, створення своєї системи роботи.
 • Корекція і виконання графіку курсової перепідготовки та атестації вчителів ШМО.
 • Творчий звіт учителів, які проходять курсову перепідготовку при ЗОІППО протягом навчального року.
 • Участь у засіданнях РМЦ (ЄМД)
 • Участь у роботі обласних, міських творчих груп.
 • Творчий звіт членів ШМО з роботи над темою самоосвіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

Протягом року (звіт  - травень 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

За графіком ШМО

 

Жовтень 2016

 

Протягом року

 

Згідно графіку

 

 

 

 

 

Протягом року

 

 

З вересня 2016

 

Протягом року

 

Керівник ШМО

Вчителі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар Ренц Н.А.

Вчителі

Керівник ШМО

 

 

 

 

Вчителі

 

 

 

Наставник

 

Вчителі

 

Керівник ШМО

 

Вчителі

 

Вчителі

 

ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ

ВІДКРИТИХ УРОКІВ ТА ЗАХОДІВ

 • Складання й узгодження графіку проведення відкритих уроків та позакласних заходів учителями, які атестуються.
 • Відвідування відкритих заходів району, міста (за графіком).
 • Участь у проведенні шкільного Мега-тижня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

За графіком

Керівник ШМО

Вчителі

ІV.ОРГАНІ-ЗАЦІЯ

ПОЗАКЛАСНОЇ

РОБОТИ

 • Складання графіків проведення додаткових занять для обдарованих та здібних дітей; учнів групи «резерву».
 • Складання графіку зайнятості навчального кабінету на семестр, навчальний рік.
 • Підготовка (оновлення) матеріалів для проведення І туру Всеукраїнської олімпіади з історії та правознавства.
 • Підготовка учнів для участі у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад, МАН, МАН-Юніор, різноманітних конкурсах: інтерактивних, творчих конкурсах.

 

 • Організація та проведення науково-практичних конференцій «За сторінками твого підручника», «Крок до майбутнього, Юніор!».

 

 • Узагальнити матеріали участі у шкільному Мега-тижні

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

Вересень

 

Жовтень

 

 

Протягом року (звіт – травень 2017)

 

Грудень - лютий

 

Згідно графіку проведення

 

Керівник ШМО

 

Керівник ШМО

 

Вчителі

 

Вчителі

 

Вчителі

 

 

Вчителі ШМО

 

 

V. МОНІТОРИНГ РІВНЯ

НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

УЧНІВ

 • Вивчення нормативно-правових  документів щодо організованого початку 2016/2017н.р., опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій, обговорення питання «Вимоги Державного стандарту освіти, програмне і навчально-методичне забезпечення»
 • Обговорення змін у навчальних програмах, опрацювання нових програм для 8-х класів
 • Опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
 • Отримання консультацій щодо проведення стартових діагностичних робіт
 • Моніторинг навчальних досягнень учнів з подальшим виявленням освітніх проблем учнів і розробки шляхів корекційно-компенсуючої роботи
 • Удосконалення системи контролю за якістю знань через практичне відпрацювання оцінювання навчальних досягнень школярів 5-7, 8-9, 10-11-х класів
 • Підготовка учнів 4, 9,11-х класів  до ДПА, ЗНО

Вересень

 

 

 

Вересень

 

Вересень

 

 

 

 

Вересень, грудень, травень

 

 

Протягом року

 

Керівник ШМО

 

 

Вчителі ШМО

 

Вчителі

 

 

 

Керівник ШМО

 

Вчителі

 

Вчителі

VІ. ДОСЛІДНИЦЬКА ТА

ІННОВАЦІЙНА

ДІЯЛЬНІСТЬ

 • Дайджест нової психолого-педагогічної й методичної літератури, фахової преси та Інтернет – видань.
 • Бенефіс педагога «Підвищення професійної компетентності вчителів ШМО = якість навчально-виховного процесу».
 • Створення банку ППД «Інноваційні методи та форми роботи з учнями на уроках»
 • Консультація «Організація роботи з учнями для подальшої участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;  у Всеукраїнському інтерактивному конкурсі «МАН-юніор»
 • Моніторинг навчальних досягнень учнів.
 • Оновлення та затвердження у керівників РМЦ матеріалів до стартових діагностичних робіт для учнів 5-11-х  класів
 • Апробація НМК для 8-х  класів
 • Презентація педагогічного досвіду вчителів на районному, міському, обласному рівнях
 • Постійне опрацювання нормативних документів щодо поетапного впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти

 

 

Протягом року

 

Квітень

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

Вересень

 

 

Протягом року

За планом

 

 

Протягом року

 

 

 

Вчителі

 

 

Вчителі

 

 

 

 

Керівник ШМО

 

 

 

Керівник ШМО

 

 

 

Вчителі

 

 

Вчителі

 

 

 

VІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ

 НАУКОВО – МЕТОДИЧНОЇ ТА МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ

 • Огляд кабінетів з метою визначення готовності до нового навчального року, поповнення та систематизації його обладнання
 • Оформлення паспортів кабінетів

 

 • Поповнення бази методичного кабінету та навчальних кабінетів новою літературою, роздатковим та дидактичним матеріалом згідно вимог до сучасного уроку
 • Створення методичної та тематичної картотеки, розробка матеріалів (тестових завдань) за темами уроків для 8-х класів 
 • Поповнення медіатеки, відеотеки  
 • Створення (оновлення) НМК для учнів 5-8-х, 10-11-х класів
 • Апробація та використання електронних підручників (звіт на засідання ШМО у січні, травні)
 • Розробка матеріалів позакласних заходів
 • Систематизація завдань з олімпіад, конкурсів, турнірів
 • Поповнення папки «Нормативно – правові документи, що регламентують роботу вчителя, та навчально – методичне забезпечення викладання історичних дисциплін та правознавства»
 • Розробка плану проведення позаурочних заходів на базі кабінетів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Серпень

Січень

 

Вересень

 

Протягом року 

 

 

Протягом року

 

 

Протягом року

 

Протягом року

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 2016

Експертна

група

 

 

Вчителі

 

 

 

 

 

.

 

 

Вчителі

 

Керівник ШМО

 

 

Вчителі

VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ

РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ

УЧНЯМИ

 • Діагностика і виявлення обдарованих та здібних учнів. Комплексна психодіагностика обдарованих дітей.

 

 • Корекція бази даних обдарованих та здібних учнів
 • Розроблення плану індивідуальної роботи з обдарованими та здібними учнями, плану роботи ШМО з цього напрямку
 • Підготовка учнів до І (ІІ, ІІІ) туру Всеукраїнських предметних олімпіад. Розроблення матеріалів для проведення шкільного (І) туру Всеукраїнських олімпіад, приближених до матеріалів районного туру
 • Підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми: огляд літератури з проблеми
 • Відстеження результатів та підведення підсумків роботи з обдарованими дітьми, планування на новий навчальний рік

Вересень

 

 

Вересень

 

Вересень 2016

Жовтень 2016

Звіт: січень 2017

 

Травень 2017

Вчителі, класний керівник,  психолог

Вчителі

 

Вчителі  

 

Керівник ШМО

Вчителі   

 

 

Керівник ШМО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ.

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

 • Організація екскурсійної діяльності дітей та учнівської молоді, відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками української історії та культури.
 • Брати участь в акції старшокласників «Спільними зусиллями» (збір коштів для забезпечення потреб військовослужбовців) (8-11 кл.).
 • Участь у благодійних акціях школи, району, міста

Протягом навчального року

 

За планом роботи

Вчителі

 

 

 

 

 

 

Вчителі