ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ЗАПИТУ

НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Форма для подання запиту на отримання публічної інформації 

Надання публічної інформації Міністерства юстиції здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

 

Для оформлення запиту на отримання публічної інформації:

письмово: Міністерство юстиції України, 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13 (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

по телефону/факсом для громадян та об’єднань громадян без статусу юридичної особи - (44) 486 -71-76;

по телефону/факсом для юридичних осіб: (44) 279-17-35.

Подання громадянами запитів в усній формі за адресою – м. Київ, вул. Артема, 73, кімната 126 (приймальня громадян).

Форми запитів на отримання публічної інформації можна отримати в Міністерстві юстиції України за адресами: м. Київ, вул. Артема, 73, кімната 126;  вул. Городецького, 13, кімната        № 102.

 

ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ

«ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

 

        Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

 

        Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

 

        Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.